P O Z V Á N K A  

NA VALNOU HROMADU

SK MORAVAN SVITÁVKA, z. s.

 

KTEROU VÝKONNÝ VÝBOR

SVOLÁVÁ NA SOBOTU 15. ÚNORA  2020 SE ZAČÁTKEM VE 14.00 hodin

 

MÍSTO KONÁNÍ:

Hospůdka na hřišti

ulice Hybešova 139

 

PREZENCE:

13.30 – 13.55 hodin

 

 

 

 

 Miloslav Matuška                                                                           Ing. Milan Novák 

            předseda                                                                                                                sekretář