Fotbalový kemp 2019

Fotbalový kemp 2019

Pestrý sportovní program a odpočinek
Pro děti je přichystán pestrý a náročný program, ale současně je zajištěn i odpočinek a relaxace. Kemp je výhradně zaměřen na fotbal, ale děti se seznámí i s dalšími sporty, jako je házená, florbal, nohejbal, basketbal a plavání.
Důraz na individualitu
V rámci tréninku i mimo něj se zabýváme individualitou hráče. K tomu jsou uzpůsobeny i počty hráčů v tréninkové skupině, na které dohlíží dostatečný počet kvalifikovaných trenéru a asistentů. Ti na závěr kempu vypracují individuální hodnocení jednotlivých hráčů a prodiskutují je s rodiči.
Odměny za soutěže a hry
Každý den probíhají hry a soutěže o body. Děti budou na závěr odměněny žetony, za které si budou moci koupit na Jarmarku věcné ceny.
Zábavný doprovodný program
Mimo sportovní program jsou zařazeny doprovodné aktivity, jako je jízda zručnosti na kole, dopravní bezpečnost a zdravověda, výuka fotbalové terminologie v anglickém jazyce, návštěva místního koupaliště a velice oblíbená stezka odvahy.
Volnočasové aktivity
V čase, který není organizovaný, pro ně máme připraveny prostory a sportoviště, která mohou využívat (fotbalové arény, trampolíny, basketbalové koše, tenis, ping pong, šlapadla, malování, navlékání korálků). I během volnočasových aktivit jsou pod dozorem vychovatelek.

Níže aktuální foto z kempu 2019: